6698 sayılı Kişisel Verilerin Paylaşımı  Kanunu'na binaen KOSDER üyesi firmaların unvanları, mobil ve ofis telefonları, e-mail adresleri ve firma posta adreslerinin sadece KOSDER üyeleri ile paylaşımı için
"Veri Paylaşım İzin Formunu" doldurup kaşe ve imzalı şekilde kosder@kosder.net adresine göndermeleri önemle rica olunur. 

*Veri paylaşım izin formunu belirtilen mail adresine ileten üyelerimizin tekrar gönderim yapmalarına gerek yoktur.