Deniz sigortaları konusunda önemli başlıkların ele alındığı "Deniz Sigortaları Paneli Volume 1" 12 Şubat Çarşamba günü sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Pınar Kalkavan Sesel’in üstlendiği panele, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, STK temsilcileri ve çok sayıda sektör paydaşı katılım sağladı.

Organizasyonun açılış konuşmasını KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş yaptı. Deniz sigortalarının gemilerin can simidi olduğunu vurgulayan Hüseyin Kocabaş konuşmasına şöyle başladı: ”Gelişen ekonomilerle birlikte mal ve hizmet üretiminin artması, buna paralel olarak yukarı doğru ivme yakalayan talep miktarı, uluslararası taşımacılığı daha da önemli hale getirmiştir. Dünyamızın dörtte üçünün sularla kaplı olması ve teknolojik gelişmeler göz önüne bulundurulduğunda, deniz taşımacılığı diğer taşımacılık faaliyetlerine göre avantajlı konumda yer almaktadır. Her ticari faaliyette olduğu gibi; deniz yolu taşımacılığı da içerisinde yer alan ve değer zincirini oluşturan bileşenlerle bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu bileşenlerin en önemlilerinden birisi olan ve tabiri caizse gemilerimizin can simidi deniz sigortaları; dünden bugüne deniz ticaretine paralel olarak gelişim göstermektedir”

Gemilerin seferleri sırasında karşılaştıkları rizikolara dikkat çeken Kocabaş: ”Dünya sularının çetin şartları ve gemilerin seferleri sırasında karşı karşıya kaldıkları rizikolar, tarihi neredeyse deniz ticareti kadar eski olan deniz sigortacılığını sektörümüzün vazgeçilmezi haline getirmiştir. Yoğun rekabet ortamında ciddi bir finansman gideriyle gemilerini yüzdüren armatörlerin, bertaraf edilmesi zor olan riskleri analiz etmeleri; sigorta ödemelerinin düşmesine ve dolayısıyla işletme maliyetlerinin de azalmasına fayda sağladığı bilinmektedir.” dedi.

Deniz sigortalarının armatör ve işletmecilerin sermayelerini teminat altına aldığına da değinen Kocabaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigortacılık şirketleri bir prim karşılığında yapılmış deniz sigortası sözleşmesi ile sigortalıyı koruyan, tıpkı bizler gibi kâr amacı güden ve bu minvalde faaliyetlerini sürdüren kuruluşlardır. Taşımacılık esnasında geminin kendisinin, taşıdığı yükün veya diğer unsurların zarar görmesi ticarete dahil olan bütün etmenleri olumsuz etkilediği gibi, büyük oranda maddi kayıplara da neden olmaktadır. Tam da bu noktada deniz sigortaları; armatör ve işletmecilerin sermayelerini teminat altına almakla kalmayıp, sektörün sürekliliğini sağlama adına da önemli bir işlevi yerine getirmektedir.”

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş konuşmasının son bölümünde; bilinmeyenleri oldukça fazla olan deniz sigortaları konusunda bilgilendirme amacıyla bir çalışma başlattıklarını, çalışmanın nihayeti ve aynı zamanda ilk bölümü olan ‘Deniz Sigortaları Paneli Volume 1’in poliçelerde yer alan klozları uzmanlarından dinleme imkânını katılımcılara sunacağını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Omni Sigorta’dan Ali Çakır, Banu Ökem, Gürhan Kulle, Erdem Atabey ve Omur Marine’den Çağdaş Kırcalı deniz sigortaları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

İlk olarak Erdem Atabey; ‘Çatışma Mesuliyeti Oranlarının Paylaştırılması’, ‘Çatışma mesuliyet ve Harp P&I riskleriniz hangi poliçelerinizde teminatta?’, ‘P&I poliçelerinde dikkat edilmesi gereken teminat şartları’ ve ‘FDD sigortası ihtiyacı’ konularında bir sunum yaptı.

Atabey'in ardından kürsüye çıkan Gürhan Kulle; Tekne makina sigortaları – ITC Hulls 1/10/83 ve ITC Hulls  1/11/95 versiyonları arasındaki temel farklar’, ‘Tekne makina sigortalarını daraltan veya genişleten klozlar’, ‘Additional Perils’, ‘Loss of Hire sigortaları’, ‘Mesleki sorumluluk sigortaları’, ‘Yeni gelen Marine Cyber Attack Clause’u’, ‘K&R (Kaçırılma ve Fidye Sigortası)’ ve ‘P&I ve H+M açısından IMO 2020’ başlıklarını ele aldığı sunumunu davetlilere aktardı.

Son konuşmacı olan Çağdaş Kırcalı ise artan çevre cezaları ile ilgili gelişmeleri katılımcılara anlattı.

Panel, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş’ın konuşmacılara plaket takdimi ve davetlilerle birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.